Свържете се с нас

Ако имате въпроси или искате да споделите мнение, моля изпратете ни email на адрес: samodivi@mail.bg
Туристически Комплекс “Цигов Чарк”
град Батак

Телефон за връзка:
Мобил: 0885 57 59 51; 0886 87 87 68
Email: samodivi@mail.bg

Общинска Банка
IBAN: BG11 SOMB 9130 1048 3263 01
BIC CODE: SOMBBGSF
Получател: БОКАСА ЕООД